Przeniesienie własności

Notariusz Warszawa centrum pomoże nam przy przeniesieniu własności. Nie ma znaczenia czy będzie chodziło o ziemię, czy o sprzedaż udziałów. Będzie on w stanie tak poprowadzić naszą sprawę, aby wszystko odbyło się spokojnie i zgodnie z prawem, dzięki czemu nie będziemy musieli się później niczym przejmować.

Kliknij tutaj aby zobaczyć ofertę sklepu Fotkom – ramy do obrazów i luster.

Jak podaje art. 41 Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych, sporządzonej w dniu 13.12.2014 roku, głównym sposobem przeniesienia prawa oraz obowiązków, jakie wynikają z prawa do działki, będzie stworzenie umowy pisemnej, która będzie poświadczona notarialnie podpisami w towarzystwie notariusza.

Jak pokazuje pkt. 2 powyżej przywoływanej ustawy, ważność tego typu przeniesienia będzie zależała od przyjęcia przez stowarzyszenie ogródkowe. Z doświadczenia jakie ma notariusz Warszawa wychodzi, że pozyskanie takiej zgody stowarzyszenia nie jest zazwyczaj żadnym problemem.

Notariusz Warszawa dopilnuje, aby strony zaangażowane w zawarcie takiej umowy nie zapomniały o wpisaniu wartości nasadzeń, urządzeń i pozostałych obiektów, które są na działce, a których wartość zobowiązują się przenieść. Trzeba także pamiętać, aby taką umowę odnośnie przeniesienia praw do działki przygotować w trzech równobrzmiących egzemplarzach. Po jednej dla każdej ze stron umowy, a także jednym dla zarządu stowarzyszenia ogródkowego.

Poza tym, jeżeli dojdzie do przeniesienia wartości ogródka działkowego, obowiązkiem zainteresowanych jest, samodzielne zatroszczenie się o to, aby odprowadzić podatek PCC do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. W tym przypadku, tak jak w przypadku aktu notarialnego, notariusz nie jest płatnikiem podatku, a więc nie odprowadza go w imieniu stron. Wysokość tego podatku PCC jest równa 2% od wartości.

Żeby taka transakcja przeniesienia mogła być w prawidłowy sposób wykonana, zainteresowane strony muszą stawić się w kancelarii notarialnej. Tam w towarzystwie notariusza warszawskiego podpiszą egzemplarze umowy przeniesienia praw do działki. Notariusz natomiast potwierdza ten fakt właściwą klauzulą, która będzie dołączona do umowy, a która będzie poświadczała przygotowanie tego dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem i z zachowaniem woli obydwóch stron.

Przygotowanie takiej umowy o przeniesienie praw do działki obarczone jest odpowiednio ustalonymi kosztami, które muszą być poniesione przez strony. W te koszty wlicza się:
– 1/10 największej stawki taksy notarialnej, jednak nie więcej niż 300 zł netto + 23% VAT za każdy podpis
– w sytuacji, gdy wartość będzie wynosiła 10.000 zł, poświadczenie podpisu będzie wynosiło 31 zł netto + 23% VAT za każdy podpis

Jeżeli jeszcze mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, co powinna zawierać taka umowa przeniesienia, albo tego ile za nią powinniśmy zapłacić, to zawsze możemy skontaktować się z kancelarią w celu porozmawiania z notariuszem Warszawa centrum. Możemy to zrobić telefonicznie, albo udając się do siedziby kancelarii, najlepiej po wcześniejszym umówieniu się. Wówczas też notariusz będzie miał przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty.

Podobne wpisy