Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci

Każdy obywatel może dowolnie dysponować swoim majątkiem. Dlatego też może wykonać rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. W przygotowaniu takiego testamentu może mu pomóc notariusz Warszawa, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

OPUS
http://www.opus.waw.pl
Transport zmarłych na całym świecie.
Doświadczenie w międzynarodowym transporcie zwłok.

Ważne jest to, że przygotować, jak również odwołać testament ma prawo jedynie ta osoba, która ma całkowitą zdolność do czynności prawnych. Nie można go sporządzić ani zmienić przez pełnomocnika. Co więcej, testament nie może zawierać rozporządzenia, więcej niż jednego spadkodawcy.

Notariusz Warszawa centrum dokona stosownego pouczenia odnośnie tego, że spadkodawca ma prawo w każdym momencie usunąć tak cały testament, jak również pewne jego postanowienia. Takie odwołanie może odbyć się przez sporządzenie nowego testamentu przez spadkodawcę, dokonanie zniszczenia wcześniej sporządzonego testamentu albo pozbawienia go punktów świadczących o jego ważności, ewentualnie przez naniesienie zmian, które będą wskazywały na wyraźną wolę odwołania wcześniejszych postanowień. Istotne jest tutaj to, że testament może być przygotowany w postaci aktu notarialnego, chociaż nie ma takiej konieczności.

Notariusz warszawski ma obowiązek poinformowania, że testament będzie sporządzony w sposób nieważny, jeśli powstał:

1. w momencie wykluczającym świadome lub dobrowolne powzięcie decyzji, oraz wyrażenie woli;
2. pod wpływem pomyłki uzasadniającej podejrzenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem pomyłki, nie przygotowałby tak brzmiącego testamentu;
3. pod działaniem groźby
Nie ma możliwości powołania się na nieważność testamentu, z powodu wyżej wymienionych powodów, jeżeli upłynęły już trzy lata od momentu, w którym osoba posiadająca w tym interes, dowiedziała się o powodzie nieważności, a w każdym innym przypadku po upłynięciu dziesięciu lat od otwarcia spadku.

Wcześniej notariusz potrzebuje określonych danych, aby mógł przygotować testament notarialny. Będą to dane Testatora, a więc osoby sporządzającej spadek i dane Spadkobiercy, czyli tej osoby, która spadek ma otrzymać. Do tych danych zaliczają się: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, numer PESEL, a także seria i numer dokumentu tożsamości.

Posiadając testament przygotowany przez notariusza, w jego obecności oraz z jego podpisem, spadkodawca ma pewność, że nikt nie będzie mógł negować prawdziwości tego testamentu, ponieważ będzie on posiadał pełne cechy dokumentu prawnego. Dodatkowo notariusz Warszawa centrum rozwieje wszystkie nasze wątpliwości i pomoże na spokojnie sporządzić taki dokument. Warto też pomyśleć o jego sporządzeniu w momencie, kiedy jesteśmy w pełni władz umysłowych, tak aby nikt nie mógł nam zarzucić, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego co robimy, powierzając nasz majątek i prawo do dysponowania nim, właśnie temu konkretnemu spadkobiercy.

W Polsce notariusz w odniesieniu do problemów związanych z testamentem odnosi się do ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny, która reguluje wszystkie tego typu problemy i wątpliwości.

Podobne wpisy